Areny – Szermierka

Zawody szermiercze odbędą się w jednej z hal wystawowego obiektu Taipei Nangang Exhibition Center otwartego w 2008 roku. Pojedynki będzie mogło oglądać 500 osób.

Autor: Rico Shen (Rico Shen) [CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], Wikimedia Commons