Czas na Wrocław (19) – Sportowe ratownictwo wodne

Choć ratownictwo wodne może kojarzyć się przede wszystkim z ratowaniem życia to na The World Games będzie pełnoprawną dyscypliną sportową. Najlepsi zawodnicy zademonstrują swoje umiejętności 21 i 22 lipca na basenie Orbita.

Garść historii

Można powiedzieć, że ratownictwo wodne jest stare jak świat, bowiem odkąd ludzie zaczęli pływać, potrzebne są osoby, które będą czuwać nad bezpieczeństwem bliźnich oraz w razie potrzeby ratować ich życie. Jednak, jeżeli chcemy mówić o rywalizacji sportowej, to jej początki sięgają lat 50. XX wieku, mimo że związki powstały znacznie wcześniej. Jako pierwszą datuje się feredrację powstałą w 1767 roku w Amsterdamie. Większy wpływ na obecną formę rywalizacji miały federacje powstałe za naszą zachodnią granicą. W 1910 w Paryżu założono Międzynarodową Federację Ratownictwa – obecnie Międzynarodowa Federacja Ratownictwa Wodnego (International Life Saving, w skrócie ILS). Zrzesza 55 narodowych organizacji, a jej zadaniem jest doskonalenie sprzętu, metod wykorzystywanych w ratownictwie wodnym oraz co najważniejsze, ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych oraz wszelkich urazów, które powstały nad wodą.
W 1955 roku odbyły się pierwsze MŚ w tej dyscyplinie sportu. Głównym założeniem sportowej rywalizacji jest podnoszenie umiejętności startujących zawodników. Zmagania przeprowadzane są zarówno na otwartych akwenach jak i również na basenach.

Polska w światowej czołówce

Początki ratownictwa wodnego w Polsce datuje się na przełom XIX i XX wieku, bowiem pierwsze zawody odbyły się w Warszawie w 1900 roku. W 1962 powstało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR), które zrzesza polskich ratowników wodnych. Można powiedzieć, że odkąd weszliśmy w struktury światowej federacji (1971 rok) należymy do światowej czołówki. Polscy reprezentanci mają na swoim koncie wiele tytułów mistrza świata (Wojciech Blechar, Zofia Krawczyk, Krzysztof Wabicz, Jarosław Mazurek). Po latach posuchy medalowej zaczynamy na nowo swięćić triumfy. W 2012 roku w Adelaidzie Paweł Szkudlarek zdobył srebro, a 2 lata później we Francji okazał się najlepszy.

Zasady rozgrywanych konkurencji

We Wrocławiu rywalizacja zostanie przeprowadzona w ośmiu konkurencjach męskich i żeńskich – rozegrane zostaną po trzy sztafety oraz po pięć zmagań indywidualnych.

Opis konkurencji:

Zmagania indywidualne:

1. 50 m ratowanie manekina

Zawodnik na dźwięk wskakuje do wody i płynie do manekina (stylem dowolnym), który znajduje się na 25 m pływalni. W dalszej kolejności musi podjąć manekina z dna i wyciągnąć na powierzchnię basenu. Zadaniem sportowca jest jak najszybsze doholowanie go do mety. Ważne jest, by zawodnik wynurzył się na powierzchnie przed podjęciem manekina.

2. 100 m ratowanie manekina w płetwach

Analogicznie jak na dystansie 50 m, zawodnik w płetwach na dźwięk wskakuje do wody i płynie do manekina, który znajduje się w odległości 50 m. W dalszej kolejności musi podjąć manekina w odległości nie większej niż 10 m od ściany nawrotowej. Zadaniem sportowca jest jak najszybsze doholowanie go do mety. W porównaniu do zwykłego pływania zawodnik nie musi dotknąć ściany nawrotowej.

3. 100 m ratownik ( ratowanie manekina z pasem ratowniczym w płetwach)

Tak samo jak w poprzednich konkurencjach zawodnik wskakuje do wody na dźwięk. Wyposażony w płetwy i pas ratowniczy musi przepłynąć 50 m, dotknąć ściany nawrotowej, a następnie założyć pas ratowniczy pod ramionami i wokół manekina. Sportowiec nie może przekroczyć strefy 5- metrowej od ściany nawrotowej, ale musi rozpocząć holowanie manekina na maksymalnie rozciągniętym pasie w strefie nie większej niż 10 m od ściany. Zadaniem zawodnika jest jak najszybsze doholowanie go do mety.

4. 200 m super ratownik

Zawodnik na dźwięk skacze do wody i płynie 75 m stylem dowolnym. Następnie, po przepłynieciu tego dystansu, sportowiec musi zanurkować po manekina, który znajduje się 25 m od ściany nawrotowej. Jego zadaniem jest wyciągnięcie go na powierzchnię pływalni w strefie 5 m i doholowanie go do mety (dotknięcie ściany). Jest to połowa dystansu (100 m). W dalszej kolejności zawodnik puszcza manekina, zakłada na siebie płetwy oraz pas ratowniczy i przepływa 50 m (także stylem dowolnym). Gdy dotknie on już ściany nawrotowej (150 m), musi analogicznie założyć pas ratowniczy pod ramionami i wokół manekina. Sportowiec nie może przekroczyć strefy 5- metrowej od ściany nawrotowej, ale musi rozpocząć holowanie manekina na maksymalnie rozciągniętym pasie w strefie nie większej niż 10 m od ściany. Zadaniem zawodnika jest jest jak najszybsze wykonanie powyższych czynności.

5. 200 m z przeszkodami

Zawodnik na dźwięk wskakuje do wody i przepływa 200 m stylem dowolnym. Po drodze osiem razy musi pokonać zanurzone w wodzie przeszkody, przepływając pod nimi. Po pokonaniu każdej przeszkody, a także po skoku rozpoczynającym zmagania zawodnik musi wypłynąć na powierzchnię wody. Dozwolone jest odbicie się od dna przez zawodnika

Konkurencje sztafetowe

1. 4×25 m – holowanie manekina

Manekin holowany jest kolejno przez czterech zawodników. Wszyscy uczestnicy jednej drużyny znajdują się w wodzie.

2. 4 x 50 m z pasem ratowniczym

Każdy zawodnik ma do wykonania nieco inne zadanie. Na dźwięk pierwszy zawodnik wskakuje do wody i płynie 50 m. Gdy dotknie on ściany, do wody wskakuje drugi zawodnik, ale pokonuje ten sam dystans w płetwach. Po dotknięciu przez niego ściany, trzeci uczestnik sztafety płynie 50 m z założonym pasem ratowniczym. Gdy z kolei on dotknie ściany, jego zadaniem jest przekazanie szarfy pasa czwartemu zawodnikowi, który znajduje się już w wodzie w płetwach. Musi on jednak trzymać się przynajmniej jedną ręką krawędzi basenu. Trzeci zawodnik, gdy przekaże już szarfę czwartemu zawodnikowi, łapie się za pływak ,,węgorza” (pas ratowniczy) i jest holowany do mety przez czwartego uczestnika sztafety. Trzeci zawodnik ma prawo pomagać koledze, jedynie poprzez kopnięcia w wodzie.

3. 4×50 m z przeszkodami

Każdy z zawodników ma do przepłynięcia 50 m stylem dowolnym. Po drodze musi pokonywać przeszkody. Gdy dotrze do mety swojego odcinka, kolejny z uczestników sztafety wskakuje do wody np. gdy pierwszy skończy zmagania do wody wskakuje drugi zawodnik etc.

Kiedy? – Program

Gdzie? – Basen Orbita we Wrocławiu

Kto? – Kadra Polski

Szanse medalowe – Polacy znajdują się w światowej czołówce, dlatego możemy rozpatrywać naszych reprezentantów w kontekście walki o medale. Startować będzie m.in znana z występów na pływalni Alicja Tchórz.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password