Katowice gospodarzem Światowej Konferencji Antydopingowej!

Dziś w Montrealu podczas posiedzenia Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) podjęto decyzję o przyznaniu Polsce prawa zorganizowania Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 roku!

Wszystkie środowiska, organizacje międzynarodowe, federacje sportowe, a także i media zaangażowane w walkę z dopingiem w 2019 roku spotkają się w Katowicach! Będzie to piąta Światowa Konferencja Antydopingowa w historii. Poprzednie odbyły się w Lozannie (1999), Kopenhadze (2003), Madrycie (2007) i Johannesburgu (2013).

Polska jako kraj prowadzi bezwzględną walkę z dopingiem, co zostało zauważone na arenie międzynarodowej. W kwietniu Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka został wybrany przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej. Bańka będzie reprezentował 47 krajów członkowskich Rady Europy. We wtorek Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie, która m.in. powołuje do życia Polską Agencję Antydopingową. Miesiąc temu przyjął ją Sejm jednomyślnie, głosów za było 434.