Regulamin konkursu – facebook

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest portal igrzyska24.pl (dalej zwany „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej igrzyska24.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która wykona wszystkie zadania konkursowe.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów konkursu są:
2 komplety biletów na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera 2017, który odbędzie się w Krakowie w dniach 11-13 sierpnia 2017r.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na facebook’owym fanpage’u portalu igrzyska24.pl (https://m.facebook.com/profile.php?id=294789173876943)

2.3 Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na facebook’owym fanpage’u portalu igrzyska24.pl (https://m.facebook.com/profile.php?id=294789173876943) nie później, niż 10.07.2017 r. (do godz. 20.00).

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Pierwszy etap konkursu polegać będzie na typowaniu wyników turnieju Grupy H Ligi Światowej siatkarzy (6 meczów).

3.2. Uczestnicy konkursu będą typować wyniki 6 meczów Grupy H Ligi Światowej siatkarzy, w komentarzach pod specjalnym postem, utworzonym specjalnie w tym celu na facebook’owym fanpage’u portalu igrzyska24.pl (https://m.facebook.com/profile.php?id=294789173876943) w dniu 12.06.2017r. (do godz. 18:30).

3.3. Za poprawnie wytypowany wynik spotkania (np. USA – Iran 3:1, w przypadku, gdy USA wygra z Iranem 3:1) uczestnik konkursu otrzyma 3 punkty. Za poprawnie wytypowanego zwycięzcę meczu (np. gdy przy typie USA – Iran 3:1, rzeczywiście zwycięży USA, ale 3:0 bądź 3:2) uczestnik konkursu otrzyma 1 punkt.

3.4. Uczestnik konkursu musi napisać komentarz z typem wyniku na wszystkie mecze, odbywające się danego dnia, maksymalnie na pół godziny przed rozpoczęciem pierwszego z nich. UWAGA! Komentarze edytowane NIE BĘDĄ brane pod uwagę!

3.5. Piętnastu (15) uczestników konkursu z najwyższą liczbą punktów po pierwszym etapie konkursu, uzyska możliwość uczestniczenia w drugim etapie konkursu. UWAGA! Liczba punktów po pierwszym etapie nie zeruje się! Oznacza to, że punkty uzyskane w drugiej rundzie będą sumowane z punktami z pierwszego etapu.

3.6. W drugim etapie, piętnastu uczestników o najwyższej liczbie uzyskanych punktów, będzie typować wyniki 10 meczów Turnieju Finałowego Ligi Światowej siatkarzy, w komentarzach pod specjalnym postem, utworzonym specjalnie w tym celu na facebook’owym fanpage’u portalu igrzyska24.pl (https://m.facebook.com/profile.php?id=294789173876943) w dniu 01.07.2017r. (do godz. 17:00).

3.7. Podobnie jak podczas pierwszego etapu – za poprawnie wytypowany wynik, uczestnik konkursu otrzyma 3 punkty. Za poprawnie wytypowanego zwycięzcę pojedynku – 1 punkt.

3.8. Uczestnik konkursu w trakcie drugiego etapu również musi napisać komentarz z typem wyniku na dany mecz do maksymalnie 30 minut przed rozpoczęciem meczu. UWAGA! Komentarze edytowane NIE BĘDĄ brane pod uwagę!

3.9. Po zliczeniu punktów po dwóch etapach, wyłoniony zostanie zwycięzca (uczestnik konkursu o najwyższej liczbie punktów)

3.10. W przypadku takiej samej liczby punktów na koniec, wyżej sklasyfikowany zostanie ten uczestnik konkursu, który zdobył więcej punktów przy spotkaniach z udziałem Polaków. Jeśli i tym razem będziemy mieli remis, zadecyduje to, który z uczestników był bliżej poprawnego wyniku podczas meczu finałowego LŚ.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3. Regulaminu.

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej oraz odbiorze nagrody przez Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości za pośrednictwem facebooka.

4.3. W przypadku nie zgłoszenia się po nagrodę laureata i nie podjęcia przez laureata nagrody w wyznaczonym terminie prawo do nagrody wygasa.

4.4. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody wynikającą z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności związanych z organizacją wydarzenia tj. zmiana terminu, czy odwołanie wydarzenia.

4.6. Bilety przesłane zostaną poprzez pocztę. Na wskazany przez laureata w wiadomości prywatnej adres.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Do spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu Konkursu oraz zmiany daty i zasad
ogłoszenia wyników Konkursu.

5.3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad Konkursu w każdym momencie jego trwania bez konieczności podawania przyczyn.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password