Regulamin konkursu – instagram

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest portal igrzyska24.pl (dalej zwany „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej igrzyska24.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która wykona wszystkie zadania konkursowe.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów konkursu są:
2 komplety biletów na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera 2017, który odbędzie się w Krakowie w dniach 11-13 sierpnia 2017r.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony za pośrednictwem instagrama oraz instagramowego profilu portalu igrzyska24.pl (https://www.instagram.com/igrzyska24pl/)

2.3 Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na facebook’owym fanpage’u portalu igrzyska24.pl (https://m.facebook.com/profile.php?id=294789173876943) oraz instagramowym koncie portalu igrzyska24.pl (https://www.instagram.com/igrzyska24pl/) nie później, niż 20.07.2017 r. (do godz. 20.00).

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Uczestnik konkursu wstawia na swoje prywatne konto instagramowe zdjęcie. Jego celem jest pokazanie na nim, w jaki sposób wspiera polskich siatkarzy. Na zdjęciu uczestnik konkursu musi oznaczyć profil @igrzyska24pl. W opisie zdjęcia uczestnik konkursu musi oznaczyć @igrzyska24pl oraz dodać hasztag: #konkursig24

3.2. Pięć (5) zdjęć o największej ilości polubień oraz dodatkowe pięć (5) najbardziej oryginalnych zdjęć, wybranych przez redakcję portalu igrzyska24.pl (liczy się oryginalność) weźmie udział w losowaniu. UWAGA! Aby zdjęcie wzięło udział w losowaniu, jego autor musi obserwować instagramowy profil portalu igrzyska24.pl (https://www.instagram.com/igrzyska24pl/).

3.3. Ostateczny termin, w jakim można przesyłać fotografie konkursowe, to 17.07.2017r.

3.4. 18.07.2017r. za pośrednictwem facebook’owego fanpage’u portalu igrzyska24.pl (https://m.facebook.com/profile.php?id=294789173876943) poinformujemy o tym, które spośród zdjęć wezmą udział w losowaniu.

3.5. W losowaniu weźmie udział pięć (5) zdjęć o największej ilości polubień oraz dodatkowe pięć (5) najbardziej oryginalnych zdjęć, wybranych dodatkowo przez redakcję portalu igrzyska24.pl. Losowanie będzie miało miejsce 18.07.2017r. o godzinie 21:00 w siedzibie portalu igrzyska24.pl. O jego wyniku poinformujemu zarówno poprzez facebook’owy fanpage portalu igrzyska24.pl (https://m.facebook.com/profile.php?id=294789173876943), jak również w prywatnej wiadomości do zwycięzcy – wysłanej za pośrednicwem instagrama.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3. Regulaminu.

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej oraz odbiorze nagrody przez Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na instagramie lub facebook’u.

4.3. W przypadku nie zgłoszenia się po nagrodę laureata i nie podjęcia przez laureata nagrody w wyznaczonym terminie prawo do nagrody wygasa.

4.4. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

4.5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody wynikającą z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności związanych z organizacją wydarzenia tj. zmiana terminu, czy odwołanie wydarzenia.

4.6. Bilety przesłane zostaną poprzez pocztę. Na wskazany przez laureata w wiadomości prywatnej adres.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Do spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu Konkursu oraz zmiany daty i zasad
ogłoszenia wyników Konkursu.

5.3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad Konkursu w każdym momencie jego trwania bez konieczności podawania przyczyn.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password