Zapasy – Kandydaci na nowego Prezesa Zarządu PZZ już znani

Dziś o godzinie 10 rano w siedzibie Polskiego Związku Zapaśniczego w Warszawie przy ulicy Żelaznej 67 m.73 przy komisji odbyła się weryfikacja kandydatur do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PZZ, członków zarządu PZZ oraz członków komisji rewizyjnej PZZ. Wśród kandydatur na Prezesa Zarządu są między innymi Andrzej Wroński i Andrzej Supron. 

Przewodniczącym Komisji był Łukasz Klimczyk, a członkami Marzanna Albinowska i Andrzej Głaz. Komisja zapoznała się z czterema kandyturami na funkcję Prezesa Zarządu. Oprócz Macieja Żakowicza wszyscy spełnili wszystkie wymogi. Pozostała trójka to Andrzej Wroński, Andrzej Supron i Grzegorz Brudziński.

Maciej Żakowicz jest obecnym wiceprezesem PZZ. Andrzej Wroński to oczywiście ikona polskich zapasów i dwukrotny mistrz olimpijski. Andrzej Supron to również były zapaśnik i bardzo barwna postać. Wicemistrz olimpijski z Moskwy oraz medalista MŚ i ME. Określany był „profesorem zapasów”. Jest obecnie komentatorem sportów walk. Zagrał również w kilku produkcjach telewizyjnych np. w reality show : Celebrity Splash. Natomiast Grzegorz Brudziński to zapaśniczy sędzia międzynarodowy. Uczestnik czterech igrzysk olimpijskich. Od 2013 roku wiceprezydent Światowej Komisji Sędziowskiej i Prezydent Europejskiej Komisji Sędziowskiej przy Światowej Federacji Zapasów.

Komisja zapoznała się również z dwudziestoma dwoma kandydaturami na funkcję członka Zarządu. Kandytatami są między innymi Józef Tracz i Ryszard Wolny. Natomiast ośmiu kandydatów zgłosiło się do pełnienia funkcji członka komisji rewizyjnej PZZ.

Ostateczna lista kandydatów zostanie opublikowana 26 października na stronie internetowej Polskiego Związku Zapaśniczego. Kadencja aktualnych władz związku wygasa 5 listopada bieżącego roku.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password